Börsnotering av

Zenergy AB

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; CBC Investment Group AB 7,19 %, Christer Hovdegård 2,15 %, Nils Olof Magnusson (inkl bolag) 2,03 %, Per Gunnarsson 1,51 %, Michael Lindström (inkl bolag) 1,43 %, Staffan Hane 1,35 %, Bergo Försäljning AB 1,12 %, Roland Björlin 1,08 %, Sven Olof Hallberg 1,04 %, Jan Peder Stensson 0,98 %, Övriga 80,12 %.

Vid årsskiftet 2013/2014 hade Zenergy 607 aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 73,1 Mkr post money efter gjorda emissioner inför noteringen.

41,8 Mkr pre-money och 66,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exkl tekningsoptioner.

Mer information

Zenergy meddelar under hösten 2012 att de arbetar för listning på First North under andra halvan av 2014.

Uppdatering: CBC Investment Group meddelar i februari 2013 att Zenergy ska lista sig under 2013.

Uppdatering: Zenergy bekräftar i slutet av april 2013 att bolaget planerar att lista sig under 2013. Eventuellt innan sommaren, men mer troligt under andra halvåret.

Uppdatering: Zenergys mycket närstående partner CBC Investment Group målar vid halvårsskiftet 2013 upp en mycket dyster bild för världsekonomin och rekommenderar att investerare gör bäst i att hålla sig borta från börsen. Låter alltså som att listningen på First North är uppskjuten.

Uppdatering: Zenergy gjorde en nyemission på 9 Mkr under december 2013-januari 2014.

Uppdatering: I årsredovisning för 2013 skriver Zenergy att de ska göra en notering under 2014.

Uppdatering: Bolagets alla tidsplaner för notering passeras gång på gång utan att de kommer i mål. Oklar status.

Uppdatering: I slutet av juni 2015 meddelar bolaget att de upptagit ett brygglån på 5,7 Mkr. Man säger vidare att en nyemission är planerad till hösten 2015 i samband med en notering.

Uppdatering: Zenergy gör en nyemission under oktober-november 2015 och listar sig sedan på Aktietorget den 3 december 2015.

Uppdatering: Zenergys bryggfinansiärer går med på att konvertera sina lån till aktier i nyemissionen inför noteringen. Med dessa teckningsförbindelser är 20,2 MSEK av emissionen säkerställd motsvarande ca 80 %.

Uppdatering: Zenergys emission blev övertecknad och företaget valde därför att göra en extra emission på 8 Mkr. Notering sker den 3 december 2015.

Uppdatering: Första dag för handel justeras till den 7 december 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner