Börsnotering av

Yubico AB

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey. Yubico AB hette tidigare ACQ Bure AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Efter noteringserbjudandet; Bure Equity AB 20,0 %, AMF Pensionsförsäkring AB 10,9 %, Fjärde AP-fonden 10,0 %, AMF Fonder AB 8,6 %, SEB Fonder 5,7 %, SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse 4,9 %.

Efter erbjudandet (exklusive optioner); Bure Equity AB 20 %, Ankarinvesterare 40 %.

Värdering

3 500 Mkr post money, exklusive optioner.

Mer information

ACQ Bure AB är en SPAC som etableras av Bure och som noteras på Nasdaq Stockholm under tidig vår 2021.

Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder, och SEB-Stiftelsen åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare kommer Bure att teckna aktier motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet.

Uppdatering: ACQ Bure noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner