Börsnotering av

Yepzon Oy

Yepzon utvecklar och säljer en tracking-lösning som är enkel att använda i flera olika industrier.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Mer information

Yepzon meddelade i mitten av maj 2021 att de har inlett en pre-IPO på 20 Mkr som pågår t.o.m. 28 maj 2021. Man meddelade även att man ska notera sina aktier på NGM Nordic SME. Partner Fondkommission är bolagets rådgivare.

Uppdatering: I slutet av juni 2021 meddelade Dividend Sweden att de ska ägarsprida Yepzon-aktier för 4,8 Mkr genom utdelning. Vidare har Dividend lämnat en teckningsförbindelse om 2,3 Mkr i den pågående emissionen. Notering är planerad till första kvartalet 2022. Det är något oklart vad det är för emission som pågår, är det en ny emission eller är det den som gjordes i maj som har fått förlängd teckningstid.

Uppdatering: I slutet av april 2022 angavs tidsplanen för noteringen till 2022.

Uppdatering: När vi tittat på bolagets webbsajt i slutet av november 2022 så är både nyhets- och bloggsidan raderad, företagssidan är tom och utvecklarportalen nedstängd. I shoppen reas produkterna ut och den amerikanska shoppen är raderad. Verkar som att bolaget gett upp. Vi betraktar noteringen som inställd.

Uppdatering: I mitten av februari 2023 meddelade Dividend Sweden att deras portföljbolag Yepzon har begärts i konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner