Börsnotering av

Y.C.O Business Partners AB

Y.C.O Business Partners arbetar med att utveckla och lansera licenser och varumärken på den nordiska marknaden. Y.C.O Business Partners AB hette tidigare Ulyss AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Carlstad Business to Business AB, Den Danske Bank AS, Värmlands Finans Sverige AB, Svenska Handelsbanken, SEB Securities Services, Advokat Firman Lars Tindberg, Avanza Bank. Totalt 900 aktieägare.

Värdering

Pre-money 2,98 Mkr och 5,96 Mkr post money om emissionen i slutet av 2011 fulltecknas.

Mer information

Företaget gör en nyemission på upp till 2,98 Mkr under november/december 2011.

Uppdatering: Teckningstiden i nyemissionen som startade i november 2011 förlängs till den 27 januari 2012.

Uppdatering: Det har slutat komma information från företaget. Flera månader efter att emissionen stängde så är allt som sägs att mer information kommer inom kort. Med tanke på att emissionen förlängdes så är det troligt att intresset för den inte var så stort. Vi betraktar den planerade listningen på Nordic-MTF som inställd.

Uppdatering: Den 29 oktober 2013 gick Y.C.O i konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner