Börsnotering av

Xzero AB

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

214,2 Mkr pre-money.

Mer information

När företaget har ett positivt kassaflöde kommer man att notera sig på AIM i London eller First North i Stockholm. Den stora advokatfirman Pinsent Masons är företagets rådgivare kring finansiering och arbetar under hösten 2008 med att hitta institutionella finansiärer för 20 Mkr och en senare finansiering på 200 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner