Börsnotering av

Xtreme365 AB

Xtreme365 är en webbshop med produkter för motocross- och enduro-marknaden som drivs av en f.d. motocrossförare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Ulf Ramström är huvudägare. En spridning av gratisaktier görs via Nordström Invest.

Uppdatering: Om emissionen fulltecknas i november 2013; Efter genomförd emission november 2014 kommer ägarfördelningen se ur enligt följande: Urnet Trade Sweden AB (Ulf Ramström) 46,8 %, Ola Svensson 9,6 %, Thed Lindström 9,6 %, Julia Hägg 9,6 %, Alex Eriksson 0,32 %, Övriga 24,1%.

Värdering

Uppdatering: 3,2 Mkr pre-money och 6,7 Mkr post money om emissionen under sommaren 2015 fulltecknas, exkl teckningsoptioner.

Uppdatering: 6,45 Mkr pre-money och 7,45 Mkr post money om emissionen under januari 2014 fulltecknas.

6 Mkr pre-money och 7,5 Mkr post money om emissionen under november 2013 fulltecknas.

Mer information

I slutet av oktober 2013 meddelar Nordström Invest att Xtreme365 ska lista sig på Aktietorget eller NGM Nordic-MTF under första halvåret 2014.

Uppdatering: Under november 2013 gör Xtreme365 en nyemission på upp till 1,5 Mkr. En listning är planerad till andra kvartalet 2014.

Uppdatering: Xtreme365 gör en nyemission under januari 2014 där företaget önskar få in 1 Mkr.

Uppdatering: I augusti 2014 har ingenting hörts från företaget på länge och på webbsajten har inga nyheter uppdaterats sedan april. Vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: Bolaget meddelar i början av november 2014 att listningsplanerna är aktiva.

Uppdatering: Bolaget meddelade i maj 2015 att tidsplanen har ändrats till "När lämpligt tillfälle ges...".

Uppdatering: Bolaget gör en nyemission under sommaren 2015.

Uppdatering: Det blir ingen notering av Xtreme365 AB, i november 2015 meddelades att bolaget havererat. Aktieägare som deltog i nyemissionen strax innan är mindre glada.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner