Börsnotering av

Xhail AB

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: 31 maj 2022; Xhail Corporation 74 %

Värdering

260 Mkr pre-money och 325 Mkr post money vid en emission i mars 2021.

Mer information

Interfox Resources AB har bytt namn till IFOX Investments AB, men planerar att under våren 2020 byta namn till Xhail Music AB. Bolaget gör en företrädesemission, en riktad emission och köper sedan Score Music Interactive Limited för 228 Mkr som ska kvittas mot aktier.

Bolaget har inte kommunicerat någon noteringsplan, men det är den enda logiska planen med de transaktioner som görs.

Uppdatering: I en annons i mitten av maj 2020 skriver Xhail att de ska göra en listningsemission under 25 maj - 8 juni 2020 och lista sig under hösten 2020.

Uppdatering: Bolaget har nu bytt namn till Xhail AB.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2020 och ingenting har hörts från bolaget om noteringen, så gissningsvis är det 2021 som gäller.

Uppdatering: I slutet av mars 2021 skriver Di Digital om Xhail. Andreas Carlsson uppger att han tidigar följde bolaget från sidlinjen men nu klivit in operativt. Han har även styrt om verksamheten från fokus på B2B till fokus på en konsumenttjänst.

I artikeln framgår att bolaget precis har stängt en nyemission på 65 Mkr efter att ha siktat på 50 Mkr, till pre-money 260 Mkr. "Pengarna beskrivs komma från en schweizisk grupp där bland annat producenten Erwin Bach, tillika Tina Turners man, ingår.". Andreas Carlsson säger att pengarna ska räcka för att utveckla en färdig produkt i slutet av 2021 och sedan ser de en ny finansieringsrunda framför sig för att marknadsföra tjänsten.

Det sägs ingenting om en notering i artikeln.

Uppdatering: I bokslutsrapporten för 2021 så skrev Xhail att de under 2021 fått in ytterligare finansiering på 188 Mkr. Vidare skrev man att ytterligare kapital kommer att behövas och att man anser att utsikterna för detta är goda.

Via ett aktiebyteserbjudande så har Xhail Corporation i Delaware, USA, blivit majoritetsägare med 74 % och är nu moderbolag för koncernen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner