Börsnotering av

WXY Holding AB

WXY Holding AB äger Waxy International AB som utvecklar en kedja av större bilvårdsstationer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: En ny investerargrupp uppges ha tagit över Ulf Engströms ägande under andra halvan av 2021.

Ulf Engström är en delägare.

Mer information

I början av maj 2021 skrev Realtid att Waxy siktar på en notering under 2021. Realtid har kollat närmare på bolaget och funnit att Ulf Engström är en av huvudpersonerna i bolaget och även delägare, vilket ledde fram till att de fick träffa honom och göra en intervju. Han var enligt artikeln en av huvudpersonerna bakom 24 MAS.

Enligt bolagets bokslutsrapport för 2017-2018 framgår att Waxy International AB förvärvades den 1 juli 2017 av Reinhold Europe AB som sedan den 30 november 2018 sålde det till sitt dotterbolag WXY Holding AB. Senare såldes aktierna i WXY Holding AB till ett drygt hundratal aktieägare i Reinhold Europe AB.

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 meddelade Waxy att WXY Holding AB får en ny huvudägare. Ett konsortium lett av Johan Josephson köper samtliga aktier från den tidigare huvudägaren, vilket är ca 40% av aktierna i bolaget.

"Konsortiet består av inititaivtagaren Johan Josephson, tidigare Green Landscaping AB (ledningsgruppen), m.fl., Lars Larsson, VD stödet, finansiering, m.m., Per Skott, digital transformering, Arne Olafsson, tidigare VD Envirotainer, Proffice Callcenter, m.fl., Michel Lantz, Telac AB, m.fl., Staffan Lundell, affärsutvecklare och IR.

Samtliga har för avsikt att arbeta aktivt i, och med, bolaget för att uppnå de långsiktiga mål som har fastställts för verksamheten."

Bolaget skriver vidare att konsortiet säkerställer en långsiktig finansiering, dock utan några närmare detaljer.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 skrev Realtid.se att den nya huvudägaren Johan Josephson som tog ordföranderollen i november 2021 hoppade av den rollen i december 2021 tillsammans med en annan styrelsekollega. Bolaget är pressat då de den 23 januari 2022 enligt återbetalningsplanen ska betala 50 Mkr, samtidigt som bolaget inte har några pengar. Obligationsinnehavarana erbjuds att konvertera sina obligationer till aktier för 0,50 kr per aktie.

Uppdatering: I början av februari 2022 skrev Realtid att det uppstått en stor konflikt mellan två läger i företaget. Personer anklagas för att ha förskingrat stora belopp, person har polisanmälts, olika och motstridiga protokoll har skickats in till Bolagsverket, personer avgår, avsätts, tillträder mm.

Uppdatering: De två ägarlägren har olika planer för WXY Holding AB. Det ena lägret vill genomföra en rekonstruktion och det andra lägret har redan lämnat in en konkursansökan skriver Realtid.

När det gäller dotterbolaget Waxy International AB så skulle det vara möjligt med en rekonstruktion säger en rekonstruktör som Realtid pratat med. Obligationsägarna i WXY Holding AB har påkallat sin borgen, vilket är Waxy International AB.

Uppdatering: De flesta bolagen i koncernen sätts i konkurs. Den 14 september 2022 ska det avgöras om WXY Holding också sätts i konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner