Börsnotering av

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Grundarna John Wattin och Erik Stenfors äger aktier. Wattin har gått in med mest pengar. Sammanlagt har företaget cirka tio ägare.

Värdering

86,5 Mkr inför noteringen beräknat på nyemissionskursen 10 kr.

Mer information

Planerar att notera sig på en europeisk lista, "Londonbörsen" mest trolig.

Företaget är grundat av IT-profilen John Wattin och Note-grundaren Erik Stenfors. I skrivande stund är man lite hemlihetsfull, men säger att dotterbolaget i London är i produktutvecklingsfasen till vad som ska bli en typ av konsumentprodukter för familjer. De första produkterna ska lanseras under 2006 i Storbritannien och Sverige.

Uppdatering: Företaget har sedan noteringsplanerna först kommunicerades blivit publika med vad man gör. I septemter 2008 meddelade företaget att man planerar en notering på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner