Börsnotering av

WntResearch AB

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Forskarpatent i Syd AB 35,9 %, Tommy Andersson 20,6 %,
Kjell Stenberg 11,6 %, Övriga (cirka 25 st) 31,9 %.

Värdering

Vid nyemissionen inför noteringen, pre-money 34,3 Mkr och 42,3 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Mer information

WntResearch presenterar sig på Aktietorgsdagen den 25 oktober 2010. Företaget ska göra en nyemission och notera sig på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner