Börsnotering av

Windon

Windon är en svensk producent av solcellspaneler, patenterat montagematerial samt tillhörande produkter vilket säljs via återförsäljare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Windon, i form av Windon AB och Windon Energy Solutions AB, noteras på Spotlight genom att gå samman med SPAC-bolaget HODL SPAC Europe AB.

HODL förvärvar Windon till en värdering om cirka 46 Mkr vilket finansieras med aktier och likvida medel om 25 Mkr. Efter transaktionen kommer aktieägarna i HODL äga 65 % av Windon.

Transaktionen meddelade i slutet av mars 2023 och förväntas vara genomförd under det andra kvartalet 2023.

Uppdatering: Den 17 maj 2023 meddelade HODL att de fullföljt förvärvet av Windon.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner