Börsnotering av

WilLak AB

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Martin Axelsson 54,05 %, Jan Axelsson (privat och genom bolag) 39,64 %, WilLak Förvaltning AB 6,31 %.

Värdering

22 Mkr pre-money och 32 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 37 Mkr post money om även hela övertilldelningsoptionen används.

Mer information

WilLak gör en nyemission i början av september 2016 och noterar sig på NGM Nordic-MTF den 22 september 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner