Börsnotering av

White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: Emissionerna fulltecknades och dessutom gjordes en riktad emission på 3,5 Mkr.

2,5 Mkr pre-money och 12,5 Mkr post money om erbjudandet fulltecknas inför noteringen. 22,5 Mkr post money om emissionen fulltecknas och utestående konvertibler räknas in.

Mer information

Dividend presenterar sig för investerare den 5 november 2015. Vi vet i slutet av oktober 2015 ännu så länge väldigt lite om företaget, men en notering på någon av de mindre listorna under 2016 går att anta.

Uppdatering: Dividend skriver i december 2015 att de ska göra en nyemission i början av 2016 och sedan lista sig på NGM Nordic-MTF under februari 2016.

Uppdatering: Preliminärt listningsdatum är satt till 10 mars 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner