Börsnotering av

Webrock Ventures AB

Webrock Ventures är en venture studio som startar och bygger företag i Brasilien i samarbete med framgångsrika svenska techföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Ägare den 31 december 2023: Webrock Management AB (ägs av flera) 15,49 %, Atlant Opportunity AB 9,1 %, Grön Guld Blå AB 5,60 %, International One Design Group AB 5,18 %.

Värdering

301 Mkr pre-money och 371 Mkr post money vid emissionen precis innan noteringen. 380 Mkr post money om även hela övertilldelningen används. 17,90 kr per aktie

Mer information

Webrock Ventures meddelade i slutet av januari 2024 att de har gjort en emission på 70 Mkr, som senare kan utökas med 9 Mkr, och att företaget ska notera sig på First North den 5 februari 2024.

"Befintliga aktieägare, däribland Atlant Fonder och RoosGruppen, har tecknat aktier i Erbjudandet. Investerare i Erbjudandet inkluderar både svenska och internationella kvalificerade specialist- och generalistinvesterare samt svenska retail-investerare. På grund av det stora intresset beslutade styrelsen om att utöka Erbjudandet från 60 MSEK till 70 MSEK."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner