Börsnotering av

Wästbygg AB

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

M2 Asset Management AB 85 %, Jörgen Andersson (vd) 15 %.

Värdering

Uppdatering: 3 296,2 Mkr post money.

2 203,2 Mkr pre-money och 3 296,2 Mkr post money om hela erbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas. 96 kr per aktie.

Mer information

I slutet av augusti 2020 skrev Affärsvärlden på sin ryktessida att Rutger Arnhults byggbolag Wästbygg har siktet inställt på en börsnotering. Flera större chefsrekryteringar ska har gjorts de senaste månaderna.

Uppdatering: I början av september 2020 skrev Di att en börsnotering av Wästbygg är nära förestående, "...det mesta pekar på att det sker redan innan årsskiftet."

"Det kan mycket väl vara så att vi ska gå till börsen redan i år, men inget beslut är taget”, säger Wästbyggs vd Jörgen Andersson till Di.

Uppdatering: Söndagen den 20 september 2020 bekräftade Wästbygg till Di att de ska notera sig på Stockholmsbörsen och att de ska bekräfta planen officiellt på måndagen.

Uppdatering: Wästbygg meddelande som planerat den 21 september att de ska börsnoteras. IPO:n kommer att vara på högst 1 093 Mkr. 800 Mkr i nya aktier och 150 Mkr i befintliga, samt med möjlighet att utöka med 143 Mkr i nya aktier.

Uppdatering: Wästbygg noteras den 13 oktober 2020.

Uppdatering: Erbjudandet övertecknades flera gånger och som ett resultat av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 13 000 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner