Börsnotering av

Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining är ett prospekteringsbolag som satsar på utvinning av bas- och ädelmetaller.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Före nyemissionen under oktober 2010; Arne Bergli 17,97 %, Karolina Zander 29,54 %, Peter Skottheim 5,71 %, Lars Ekdahl 4,93 %, Tommy Andersson Lång 4,19 %, Lars-Göran Larsson 2,41 %, Peder Lamm 1,97 %, Övriga 33,28 %.

Uppdatering: WSN har köpt någon tillgång där säljaren Trollheimsporten Turistsenter AS får betalt i aktier.

Värdering

Pre-money 35,5 Mkr och post money 44,25 Mkr om emissionen under oktober 2010 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 37,5 Mkr och post money 42,8 Mkr om emissionen under juni 2011 fulltecknas.

Mer information

Wäsa Stone & Mining gör en nyemission på 8,75 Mkr under oktober 2010.

Uppdatering: Wäsa Stone & Mining meddelar i slutet av 2010 att man med anledning av förhandling med Almi Invest och andra större investerare kommer skjuta på noteringen av WSM aktien på begäran från Almi Invest.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 5,25 Mkr under juni 2011.

Uppdatering: WSM meddelar i augusti 2011 att den planerade listningen som skulle ske under andra halvan av 2011 skjuts på framtiden.

Uppdatering: År 2012 går mot sitt slut och ingenting har sagts på en notering på länge. Företaget har också utökat sin verksamhet. Från början var produkter av porfyr företagets verksamhet, sedan köptes en livsmedelsbutik, och under 2012 har företaget mutat in och köpt ett stort antal licenser och undersökningstillstånd för olika metaller. Oklart när en listning av aktien kan bli aktuell.

Uppdatering: Livsmedelsbutiken såldes i slutet av december 2012.

Uppdatering: Under januari 2013 kommer nyheter från bolaget och media, företaget planerar för en nyemission och en notering under hösten 2013. Bolagets ursprungliga verksamhet med att förädla porfyr nämns inte längre, nu är det ett rent prospekteringsbolag mot bas- och ädelmetaller.

Uppdatering: 2013 börjar gå mot sitt slut. Företagets transformation till ett prospekteringsföretag verkar dock fortgå.

Uppdatering: Högst oklart vad statusen på bolaget är och huruvida en listning av aktien fortfarande är aktuell.

Uppdatering: I mitten av april 2016 meddelade Wäsa Stone & Mining AB har köpt Vasa Minerals Ltd av Pierre Durant, med aktier som betalning. Vasa Minerals Ltd och Pierre Durant ingår via olika samarbeten med Angel Business Club-sfären. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda, det är i alla fall inte möjligt att notera företaget i Sverige.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner