Börsnotering av

Vopy AB

Vopy utvecklar och tillhandahåller en plattform som gör det möjligt för bolag att driva en onlinebank. Verksamheten har flyttat från Vopy Technology AS till Vopy AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Front Ventures AB 6,9 %.

Abelco Investment Group AB 8 %.

Värdering

Ca 62,5 MNOK post money vid en kapitalanskaffning i november 2019.

Mer information

I slutet av november 2019 meddelade Abelco Investment Group att de investerat ca 5 MNOK för ca 8 % av Vopy Technology. I slutet av december 2019 berättade Abelco sedan att man planerar att notera Vopy under 2020.

Uppdatering: I början av mars 2020 meddelades att Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS.

Uppdatering: Front Ventures vd meddelade i början av juni 2020 att de tror att Vopy ska noteras under 2021.

Uppdatering: "Norska Vopy Technology AS avser att etablera sig i Sverige under namnet Vopy AB, detta som ett första steg i förberedelserna inför en framtida notering på en publik handelsplats i Sverige. Genom en planerad apportemission kommer befintliga ägare i det norska bolaget flyttas över till motsvarande andel i det nya svenska bolaget.

Som ett steg i denna process investerar nu Front Ventures 1 MSEK i det nybildade Vopy AB. Total ägarandel efter att den planerade apportemissionen har blivit genomförd blir 7,54%. Därmed kommer Front ha investerat totalt 9 MSEK i Conax Group AB och totalt 6 MSEK i Vopy AB, inräknat tidigare investeringar i norska Vopy Technology AS."

Uppdatering: Vopys verksamhet har flyttats från Vopy Technology AS till Vopy AB.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 meddelades att Conax Group AB köper upp Vopy AB. Affären beräknas vara klar i mars 2021. Dvs det blir ingen notering av Vopy, även om det blir en indirekt då Conax Group planerar att notera sig.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner