Börsnotering av

Volvo Car AB

Volvo Cars tillverkar och säljer personbilar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: I slutet av december 2018 köpte Folksamgruppen alla preferensaktier som Första AP-fonden ägde för 750 Mkr.

Uppdatering: December 2016; Geely 100%, samt att Första AP-fonden, AMF och Folksam blir ägare till preferensaktier för 5 Mdkr som kan konverteras till stamaktier vid en börsnotering.

Geely 100 %.

Värdering

Uppdatering: 53 kr per aktie.

Uppdatering: 156,5 Mdkr pre-money räknat på mitten av kursintervallet. 181,5 Mdkr post money. 53-68 kr per aktie.

Uppdatering: 20 miljarder USD nämns när Bloomberg skriver om en möjlig notering i slutet av mars 2021.

Uppdatering: 30 miljarder USD uppger FT i mitten av augusti 2018 att institutionerna har accepterat som värdering.

Uppdatering: 16-30 miljarder USD (138-259 Mdkr) är en nivå som nämns hos Bloomberg i mitten av maj 2018.

Uppdatering: 100-140 Mdkr i värdering anser olika personer som är kunniga på området, om lanseringen av de nya Volvo-modellerna blir lyckad.

Uppdatering: 65-75 Mdkr i värdering anser DI i januari 2017 att företaget skulle få om det börsnoterades vid tidpunkten.

Geely köpte år 2010 Volvo Car för 1,8 miljarder USD. Hösten 2016 uppskattar analytiker att Volvo skulle kunna vara värt 35-50 Mdkr, baserat på de siffror företaget uppvisar.

Mer information

Volvo Car ägs sedan år 2010 av den kinesiska biltillverkaren Geely. I slutet av december 2015 publicerade medier runt om i världen uppgifter om att Geely planerade att börsnotera Volvo Car. Många analytiker anser att det är fullt möjligt att Geely kan bestämma sig för det, även om det inte nödvändigtvis skulle ske just nu.

Uppdatering: I mitten av december 2016 skriver DI att flera källor uppger att ett beslut om att börsnotera Volvo under 2017 kan tas innan månaden är slut.

En av Di:s källor beskriver upplägget inför noteringen som ”speciellt” utan att ge några närmare detaljer.

Uppdatering: I mitten av december 2016 blev det klart att Första AP-fonden, AMF och Folksam tecknar preferensaktier i Volvo Car för 5 Mdkr, som kan konverteras till stamaktier vid en börsnotering. DIs tolkning av villkoren i preferensaktierna är att en börsnotering är väldigt trolig. Li Shufu, Volvos Cars styrelseordförande vill inte bekräfta något noteringsbeslut, men enligt DI brukar han vara försiktig med att säga saker publikt som binder honom vid beslut om saker som ska göras i framtiden.

Uppdatering: I mitten av februari 2017 har DI tittat närmare på Volvo Cars protokoll från bolagsstämman och ser flera saker som tyder på förberedelser för notering. Bolagsordningen har justerats och röststarka A-aktier har getts ut. Vidare togs beslut om att aktierna ska Euroclear-anslutas, vilket är en förutsättning för att kunna notera dem.

Uppdatering: I mitten av mars 2017 skriver WSJ att Volvo vill ta in 1 miljard USD vid en börsnotering och att man ska ha riktat sig till ett antal kinesiska investerare.

Uppdatering: Kapitalförvaltare ska vara inbjudna till slutet av april 2017, då Q1-rapporten har kommit.

Uppdatering: Affärsvärlden skriver på sin ryktessida i mitten av augusti 2017 att inga beslut ännu är tagna gällande en börsnotering men att Håkan Samuelsson fortsätter driva på en notering. Han sägs hålla på att upphandla rådgivare.

Uppdatering: Enligt uppgifter till DI har börsnoteringsplanerna skjutits till 2018 då det tar tid för ägaren Geely att ta beslut. En tanke är att noteringsplan presenteras efter att helårsrapporten presenteras i januari 2018.

Uppdatering: I mitten av november 2017 fick Volvo Car en order från Uber på 24 000 bilar som ska levereras 2019-2021. Di uppskattar att ordern är värd minst 15 Mdkr. Ordern avser modellen XC90 T8 som är utrustad för att kunna vara självkörande. Ubers version kommer att utrustas med Lidar-sensor och Ubers mjukvara och vara helt självkörande (nivå 4) inom ett definierat område. Volvos egna variant kommer inte att ha Lidar, men kan köra själv på landsväg och motorväg.

Uppdatering: I slutet av februari 2018 skriver DI att möjligheterna för en börsnoteringen nu är iskalla. Redan i slutet av 2017 svalnade möjligheterna och när Geely köpte in sig i Daimler så blev det iskallt.

Uppdatering: I början av maj 2018 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att "Nordeas corp jobbar stenhårt för att en notering ska bli av. Och för att den ska äga rum i Stockholm...". Men tillägger även att Li Shufu inte har ändrat sina planer och att något beslut ännu inte är taget.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 skriver Bloomberg att ägaren Geely har anlitat amerikanska investmentbanker som rådgivare för en börsnotering. De uppges vara Citigroup, Morgan Stanley och Goldman Sachs och den kan ske redan under hösten 2018, där det pratas om en dubbel notering i både Stockholm och Hongkong. Värderingen förväntas hamna i intervallet 16-30 miljarder USD.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 skriver Di att investmentbankerna arbetar efter tidsplanen att Volvo Cars ska noteras under fjärde kvartalet 2018. Men Di erfar att ett troligt scenario för noteringen är att den sker efter att helårsrapporten för 2018 har presenterats.

Uppdatering: I mitten av juni 2018 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att rådgivarna börjar bli stressade över att det aldrig kommer en tidsplan för noteringen av Volvo Cars. Li Shufu och alla andra som är inblandade sägs ligga långt från varandra vad gäller värdering. Det uppges finnas mycket att enas om innan en börsnotering kan ske. Det verkar i princip vara en helt öppen fråga vad som ska hända med Polestar, det kan komma att separeras från Volvo innan en notering då planerna för den verksamheten inte riktigt hänger ihop med övriga Volvo, men vilket skulle komma med egna utmaningar då synergierna mellan verksamheterna fortfarande är stora.

Uppdatering: I mitten av augusti 2018 skriver Di och FT att en börsnotering är planerad att ske före årsskiftet 2018/2019, med primärnotering i Stockholm och en sekundärnotering i Asien, troligtvis Hong Kong. Institutionerna ska ha accepterat ett marknadsvärde på 30 miljarder USD.

Det är Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, HSBC och Nordea som leder noteringsprocessen, enligt Di:s uppgifter. KPMG är noteringsrådgivare och hjälper bland annat till att handla upp banker. Vidare refererar Di till tidigare uppgifter att Handelsbanken, SEB och Barclays är ytterligare bookrunners tillsammans med CLSA.

Uppdatering: Torsdag den 30 augusti 2018 skriver Di att Volvo Cars den senaste veckan ökat tempot med sin börsnotering. Möte ska hållas under helgen med ledande personer och dessa uppges vara avgörande för börsnoteringen.

”Börsrevisorn utsedd av Nasdaq Stockholm har gått igenom bolaget samt noteringsplanerna och gett grönt ljus” uppger en källa till Di.

Tidsplanen som nu uppges är december 2018 eller efter nyår.

Uppdatering: I början av september 2018 säger Volvo Cars-chefen Håkan Samuelsson att en notering fortfarande är ett realistiskt alternativ men att det inte kommer att hända omedelbart, tidpunkten måste vara optimal. Samtidigt meddelas dock att Håkan Samuelsson har förlängt sitt kontrakt med Volvo Cars till 2022, vilket upplevs som positivt, inte minst för att han skulle uppskattas vid en börsnotering.

Uppdatering: Di skriver i slutet av oktober 2018 att Första AP-fonden försöker sälja sina preferensaktier som de i slutet av 2016 köpte för 1,5 Mdkr. Fonden kan äga onoterade aktier om de ska noteras inom ett år.

Uppdatering: I slutet av november 2018 säger Volvo Peronsvagnars koncernchef Håkan Samuelsson att det inte finns några planer eller någon tidsplan för en börsnotering. Det är just nu inte heller aktuellt att ta in kapital via konvertibla obligationer. Det är inte rätt tidpunkt.

Uppdatering: I mitten av december 2019 meddelade Volvo Car att de har gjort en emission av konvertibla preferensaktier på 5 Mdkr som tecknades av AMF och Folksam. I samband med detta återköpte Volvo Car tidigare preferensaktier. Så i princip var detta en förlängning av tidigare finansiering, vilket även kan tolkas som att man fortsätter hålla dörren öppen för en framtida börsnotering.

Uppdatering: I mitten av februari 2020 meddelade Geely att de har inlett samtal med ledningen för dotterbolaget Volvo Car om att slå ihop verksamheterna till en ny gemensam företagsstruktur, och sedan notera det både i Hong Kong och Stockholm.

Uppdatering: Planerna på att slå ihop Geely Automobile och Volvo Car har lagts på is, detta flaggade Di för i juni 2020 och fick det sedan bekräftat i slutet av juli. Orsaken uppges vara att Geely Automobile som är noterat på Hong Kong-börsen nu är i en process att även notera aktien på Shanghaibörsen.

Uppdatering: I slutet av februari 2021 meddelades att det inte blir någon fusion mellan Volvo Cars och Geely Auto. Alla samarbeten mellan dem och Geely i stort fortsätter och fördjupas, men Volvo Cars har kvar en egen ledning osv. Något nytt om en notering framkom inte.

Uppdatering: I slutet av mars 2021 uppmärksammar Di att Bloomberg skriver att Geely åter överväger att börsnotera Volvo Car. Nu nämns en värdering på 20 miljarder USD. Ingenting bekräftas självklart av bolagen, men Volvo säger i alla fall att uppgörelsen i februari gör det möjligt för Volvo att undersöka olika vägar på kapitalmarknaden inklusive en börsnotering.

Uppdatering: Volvo Cars meddelade i mitten av maj 2021 att de har bestämt att utvärdera en IPO på Nasdaq Stockholm senare under 2021. Man har samtidigt bestämt att förlänga kontraktet med Håkan Samuelsson som vd till slutet av 2022.

Uppdatering: I början av juni 2021 skrev SvD att Volvo Cars noteringsprocess går segt då det finns olika åsikt om värdering. Geely vill ha en värdering på 200 Mdkr, medan flera svenska institutioner tycker att 150 Mdkr är rimligare. SvD sätter det i ett sammanhang och lyfter fram att Geely tidigare hoppades på 250 Mdkr, samtidigt som värderingen blir 100 Mdkr om man tar multiplarna för VW och Daimler. SvD påpekar här att Volvo Cars kan ha lättare att ställa om till eldrift. Nyemissioner.se's kommentar är att Volvo Cars inte äger sin bilplattform, själva kärnan i bilarna, den är det Geely som äger, det bör rimligtvis ha en betydande påverkan när man värderar Volvo Cars.

Uppdatering: I början av juni 2021 skrev Di att tidsplanen för noteringen är september 2021. Det som återstår är att Geely och tilltänkta investerare kommer överens om värderingen.

Uppdatering: Den sista juni 2021 sade ägaren Zhejiang Geelys vd till Bloomberg att noteringsförberedelser pågår för fullt.

Uppdatering: Volvo Cas meddelade i mitten av juli 2021 att de ökar sitt ägande i Polestar till 49,5 %. Man ägde tidigare något mer men när Polestar gjorde en kapitalanskaffning minskade det procentuella innehavet något. Volvo Cars skriver att man inte har planer på att öka ytterligare.

Det har tidigare under juli 2021 rapporterats att Polestar undersöker möjligheten att börsnoteras till en rätt hög värdering. Det skulle helt klart göra Volvo Cars-aktien något udda, då priset till stor del skulle styras av vad som händer med Polestar-aktien.

Uppdatering: Den första september 2021 skrev Di att prospektet för börsnoteringen är i princip klart och att alla är redo. Men att den stora frågan kring värdering ännu inte är löst. Zhejiang Geely vill ha en hög värdering, detta samtidigt som Volvo drabbats av komponentbrist och Kinas kommunistparti har slagit till allt hårdare mot företag. Så om Geely och investerare inte var överens om värderingen innan så har det inte blivit lättare.

Uppdatering: I mitten av september 2021 skrev Bloomberg att Volvo Cars ska noteras inom de närmaste veckorna. Värderingen som Geely siktar på är 20 miljarder USD enligt källor till Bloomberg.

Uppdatering: I slutet av september 2021 skrev WSJ att Polestar, som idag ägs till 49,5 % av Volvo Cars, ska noteras via SPAC:en Gores Guggenheim. Värderingen på Polestar i den noteringen ska enligt WSJ vara 20 miljarder USD inkl skulder. Denna noteringsväg har tidigare i år även rapporterats av Bloomberg, men då angavs en värdering på 25 miljarder USD.

Uppdatering: Börsnoteringen av Polestar är nu bekräftad. Volvo Cars ska investera 600 MUSD i Polestar i samband med noteringen vilket ska ge en ägarandel på närmare 50 %.

Uppdatering: I början av oktober 2021 bekräftade Volvo Cars officiellt att de ska notera sig och i samband med detta göra en IPO på 25 miljarder kronor i form av nya aktier samt med möjlighet att ägare säljer ytterligare aktier.

Uppdatering: I mitten av oktober 2021 skriver SvD att analytikernas värdering av Volvo Cars spretar enormt. Högst ligger SEB på 200-240 Mdkr och lägst ligger Kepler Cheuvreuxs med 70-120 Mdkr. Det uppges inte vara bra att det spretar så pass extremt.

Uppdatering: Volvo Cars noteras på Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2021.

Uppdatering: Noteringsdatumet har ändrats till 29 oktober 2021. Priset per aktie är fastställt till 53 kr. Erbjudandet har minskats. Flera tunga ankarinvesterare har tillkommit.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner