Börsnotering av

Viva Wine Group AB

Viva Wine Group är Sveriges största vingrupp och verksamma på flera marknader i världen. Företaget utvecklar, importerar, marknadsför, säljer och distribuerar vin.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Late Harvest Wine Holding 1971 AB (Emil Sallnäs) 39,03 %, Vin & Vind AB (Björn Wittmark och Pamela Wilson) 39,03 %, Legendum Capital AB (Johan Wistedt) 14,58 %, Arinto AB 4,89 %, Övriga 2,47 %.

Värdering

4 353 Mkr post money. 49 kr per aktie.

Mer information

Di skrev i slutet av november 2021 att Viva Wine Group ska notera sig på First North och inför det göra en emission på drygt 1 miljard kronor. Mer information från bolaget förväntas komma den 29 november 2021.

Uppdatering: Bergendahl & Son AB, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Erik Selin och Svolder AB (publ) har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om cirka 950 Mkr till ett pris om 49 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utestående aktier om cirka 4 353 Mkr efter noteringerbjudandet. Bolagets styrelseordförande, har informerat Bolaget om att han avser att förvärva aktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 10 Mkr.

ABG Sundal Collier och Skandinaviska Enskilda Banken är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

Uppdatering: Viva Wine Group noteras på First North den 14 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner