Börsnotering av

Visual Art Sweden AB

Visual Art är verksamma inom digitala skyltar (digital signage) i flera länder. Bolaget tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster, från tekniska lösningar och drift till kreativ produktion.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Största ägare är Johan Gabriel Rimér och Johan Åke Leifson Sjöstedt. Tidigare har Ocean Bidco Ltd varit största ägare med 50 %.

Mer information

I slutet av juli 2023 skrev Affärsvärlden på sin ryktessida att Visual Art sannolikt kommer att noteras inom ett år. När vi tittar på bolagets hemsida så står det mycket riktigt där att bolaget förbereder en IPO. Det kommunicerades i samband med att David Berggren rekryterades som CFO i mars 2023.

Kuriosa i sammanhanget är att AdCityMedia (A City Media AB) som köptes ut från First North ingår i koncernen. Det var för övrigt inte det enda utköpet från börsen, Ocean Outdoor Ltd var noterat i London och köptes ut, vilket var det det företag som köpte ut AdCityMedia. En större konsolidering av bolag verkar har skett.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner