Börsnotering av

Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Vilhelmina Mineral AB hette tidigare Northfield Exploration AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Enligt memorandumet vid noteringsemissionen; Vilhelmina Minerals Inc (ett intressebolag inom Forbes & Manhattan) 47,59 %, Lovisagruvan AB 9,64 %, Jonas Dahlöf 8,60 %, Upscale AB 7,30 %, Lovisagruvan Utveckling AB 4,11 %, Peter Hjorth 3,79 %, Gradisca Invest AB 3,45 %, Övriga ca 3 300 aktieägare 15,52 %.

Uppdatering: I oktober 2017 meddelades att ett avtal skrivits med Forbes & Manhattan om att bli ägare till 50 % mot en investering på 15 Mkr, uppdelat i två steg.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att en avtal skrivits med en utländsk aktör om att bli ägare till 50 % genom att tillföra 20 Mkr.

Uppdatering september 2014: Lovisagruvan Utveckling AB 29 %.

Lovisagruvan Utveckling AB (Helägt dotterbolag till Lovisagruvan AB) 7 %, som tom 2013 har en option att köpa en stor mängd ytterligare aktier av huvudägarna.

Uppdatering: Efter nyemissionen i maj 2013 äger Lovisagruvan Utveckling AB 8,6 %. Lovisagruvan Utveckling har även en option att köpa ytterligare 19 % av huvudägarna.

Värdering

Uppdatering: 43,6 Mkr pre-money och 49,7 Mkr post money vid emissionen i mitten av november 2018.

Uppdatering: 72,6 Mkr pre-money och 95,6 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: I oktober 2017 skrevs avtal om att Forbes & Manhattan ska investera 15 Mkr för 50 % av företaget. Det föregående avtalet verkar inte ha förverkligats. Det aktuella avtalet ska uppfyllas i två steg.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att ett utländskt bolag ska finansiera en utvecklingsplan, där 20 Mkr ska tillföras för ett ägande på 50 %. Strukturen på affären meddelades inte, men i grova drag borde det innebära en värdering på 20 Mkr pre-money och 40 Mkr post money.

28,2 Mkr post money enligt villkoren i nyemissionen i april 2011.

Mer information

Northfield Exploration kommer sannolikt att göra en nyemission och lista aktien på någon av de mindre listorna under hösten 2011.

Uppdatering: Notering planerad under första halvåret 2012.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från Northfield Exploration AB till Vilhelmina Mineral AB.

Uppdatering: I mitten av juli 2012 skriver Vilhelmina Mineral att planen är att göra en nyemission och lista aktien under 2013, där huvudspåret är att listas på First North.

Uppdatering: I slutet av 2012 meddelade Vilhelmina Mineral att de av Sveriges Geologiska Undersökning erhållit besked om att dess bas- och ädelmetallfyndighet Stekenjokk och Levi förklarats som Riksintresse med anledning av värdefulla ämnen och material.

Uppdatering: Fördröjning i arbetet med att erhålla bearbetningskoncession har skapat behov av ytterligare finansiering av Vilhelmina Mineral. En nyemission har tillfört bolaget drygt 2 Mkr. Lovisagruvan Utveckling garanterade och tecknade för 1 Mkr av beloppet. Härigenom ökas Lovisagruvan Utvecklings andel till 8,6 % i Vilhelmina Mineral.

Lovisagruvan Utveckling har sedan tidigare option att förvärva ytterligare 19 % av aktierna av huvudägarna. Optionstiden har i samband med nyemissionen förlängts till att gälla 1,5 år efter erhållen bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet, dock senaste till den 31 december 2016.

Uppdatering: Länsstyrelsen säger i början av oktober 2013 nej till Stekenjokk-projektet. Ärendet kan nu hamna hos regeringen för beslut.

Uppdatering: Lovisagruvan meddelade i september 2014 att de köpt 20 % av aktierna i Vilhelmina Mineral och nu äger 29 %. Därutöver kvarstår optionen att före utgången av 2016 förvärva ytterligare 19 % av huvudägarna. Ansökan om bearbetningstillstånd för Stekenjokk och Levi har avslagits av Bergsstaten. Överklagande av detta beslut har skett hos regeringen. Besked väntas inom kort.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att ett utländskt bolag ska finansiera en utvecklingsplan, där 20 Mkr ska tillföras för ett ägande på 50 %.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 meddelade Vilhelmina Mineral att de ingått ett finansieringsavtal med Forbes & Manhattan Inc som ska investera 15 Mkr för 50 % i ägande. Investeringen ska ske i två steg. Detta avtal verkar ha ersatt det som skrevs tidigare under året.

Uppdatering: I början av februari 2018 meddelades att Dividend Sweden ska teckna aktier i en nyemission, vilka de sedan till 90 % ska dela ut till sina aktieägare. Planen är att Vilhelmina Mineral ska noteras under andra kvartalet 2018.

Uppdatering: Den 29 maj 2018 är avstämningsdag för Dividend Swedens aktieägare att erhålla aktier i Vilhelmina Mineral.

Uppdatering: I mitten av augusti 2018 meddelade Vilhelmina Mineral AB att de under andra kvartalet har gjort en riktad emission på 7,5 Mkr till den kanadensiska investeraren Vilhelmina Minerals Inc. Vidare har man ansökt om listning på NGM Nordic MTF som är planerad till hösten 2018.

Uppdatering: I mitten av september 2018 presenterade man den översiktliga tidsplanen att en noteringsemission på 23 Mkr ska göras under september-oktober och att listning på NGM Nordic-MTF ska ske under oktober-november 2018.

Uppdatering: Första planerad handelsdag på NGM Nordic-MTF är den 29 november 2018.

Uppdatering: Vilhelmina Mineral ställer in noteringsemissionen och skjuter noteringen på framtiden. Gör en mindre riktad emission till lägre värdering i stället.

Uppdatering: I början av april 2019 säger vd Peter Hjorth till Finwire att noteringen ska ske under 2019.

Uppdatering: Det blir ingen notering av Vilhelmina Mineral AB, det köps i stället upp av det noterade bolaget Nickel Mountain Resources AB.

Det är ett något udda uppköp då transaktionen hänger på att Vilhelmina Mineral AB först gör en företrädesemission på 23 Mkr och sedan görs uppköpet där betalning sker i form av Nickel Mountain Resources-aktier. Företrädesemission i Vilhelmina Mineral genomförs april - maj 2020. Vederlagsaktierna i NMR emitteras (apportemissionen) i juni 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner