Börsnotering av

Victoria Park AB

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North.

Mer information

Victoria Park gör under juni/juli 2013 nyemissioner på 350 Mkr och meddelar i samband med detta att företaget har för avsikt att utvärdera möjligheten att notera företaget på Stockholmsbörsen, dvs en flytt från First North-listan.

Uppdatering: Den 1 oktober 2013 meddelade Victoria Park att de samma dag börjar handlas på First North Premier som ett steg i den påbörjade processen att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Uppdatering: Victoria Park börjar handlas på Nasdaq OMX Stockholm den 9 december 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner