Börsnotering av

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Göran Wessman 23,6 %, Pomona-gruppen AB 21,0%, Mikael Lönn 14,5 %, Kjell Stenberg 10,1 %, Eriksam Invest AB 8,2 %, BD Medical consulting AB 8,2 %, Per Jansson 1,7 %, Övriga 16,4 %.

Protem Wessman (bolag och privat) 23 %, Pomona-gruppen AB 21 %, Mikael Lönn 14 %, Kjell Stenberg 10 %, Eriksam Invest AB 7 %, BD Medical consulting AB 5 %, Per Jansson 2 %, Övriga (ca 600 aktieägare) 14 %.

Värdering

Uppdatering: 74,2 Mkr post money.

Uppdatering: 48,7 Mkr pre-money och 68,2 Mkr post money om emissionen inför noteringen på First North fulltecknas.

82 Mkr är market cap vid handel på Alternativa.

Mer information

Mintage Scientific meddelade i mitten av juni 2015 att de avlistar sig från Alternativa för att notera sig på en marknadsplats med daglig handel, dvs ex Aktietorget, Nordic-MTF och First North.

Uppdatering: Mintage Scientific AB tar beslut om att byta namn till Vicore Pharma Holding AB och ska notera sig på First North under hösten 2015.

Uppdatering: Vicore Pharma noteras på First North den 10 december 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner