Börsnotering av

Viaplay Group AB

Viaplay är ett tv- och streamingbolag. Viaplay Group AB hette tidigare Nordic Entertainment Group AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Modern Times Group MTG AB 100 %, som innan noteringen delar ut Nordic Entertainment Group till aktieägarna.

Mer information

I slutet av mars 2018 meddelade MTG att de delar upp företaget i två delar genom att samla sin traditionella mediaverksamhet i Nordic Entertainment Group som sedan delas ut och börsnoteras under andra halvåret 2018. Detta kan ses som en konsekvens av att verksamheten var planerad att säljas till TDC innan den affären avbröts då det dykt upp budgivare på TDC.

Uppdatering: I mitten av juni 2018 meddelade MTG att tidsplanen för noteringen förskjuts till 2019. Orsaken är att Kinnevik bestämt sig för att dela ut MTG-aktierna och det måste bli klart innan MTG kan dela ut Nordic Entertainment Group.

Uppdatering: I mitten av september 2018 meddelade MTG att tidsplanen för Nordic Entertainment Groups notering är första kvartalet 2019.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 preciserades noteringen till mars 2019.

Uppdatering: Första handelsdag är planerad till den 28 mars 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner