Börsnotering av

Vavel Games AB

Vavel Games är en spelutvecklare med närvaro i North Carolina, USA och Warszawa, Polen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Efter ett antal transaktioner som annonserades i maj 2019 är planen att Gold Town Games AB ska äga 5 % och dess aktieägare också 5 %.

Värdering

Uppdatering: Gaming Corps genomförde aldrig investeringen.

Gaming Corps investerar i Vavel till en värdering på 25 Mkr.

Mer information

Gaming Corps meddelade i slutet av maj 2018 att de via ett konvertibellån investerar i Vavel Game Studio och att de ska notera bolaget i Sverige under 2018, via ett nytt svenskt moderbolag.

"Gaming Corps kommer att investera upp till 250 KUSD i upp till tre trancher via konvertibellån som kan utbytas till aktier till en bolagsvärdering om 25 MSEK. Därtill äger Gaming Corps rätt att förvärva lika många aktier som konvertibellånet kan utbytas till genom teckningsoptioner till samma bolagsvärdering under samma löptid. Gaming Corps ägarandel kan högst komma att uppgå till cirka 14,8 procent, genom fullt utbyte av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner, i ett isolerat scenario utan andra utspädningseffekter. Konvertibellånen har en årlig ränta om 10 % och konverteringstiden är 12 månader från undertecknandet av det fullständiga avtal som beräknas ingås i juni 2018. Konvertibellånen förutsätter motfinansiering med minst samma belopp från externa parter. Vavel svarar för samtliga kostnader, inklusive aktiekapitalet, för uppsättande av det svenska moderbolaget."

Uppdatering: I början av oktober 2018 skriver Gaming Corps "Vi har ännu inte ingått slutliga avtal om att förvärva aktier, alternativt teckna konvertibler, med PlayMagic och Vavel och därmed heller inte belastat likviditeten med investeringar utanför kärnverksamheten."

Vi tolkar det som att någon notering inte kommer att hinna bli av under andra halvåret 2018.

Uppdatering: I mitten av november 2018 valde Gaming Corps en ny styrelse och då meddelades att man inte går vidare med investeringarna i Vavel och PlayMagic.

"...har styrelsen bedömt att det inte är i linje med bolagets strategi att gå vidare med att förvärva aktier..." "Istället ska bolaget fokusera på sin egna kärnverksamhet, att utveckla teknologier, design och ramverk för att skapa interaktiva spelupplevelser."

Uppdatering: I mitten av maj 2019 meddelade Gold Town Games som är noterat på NGM Nordic-MTF en transaktion som leder fram till att dess tomma dotterbolag Time Stop Interactive AB blir nytt moderbolag för Vavel Game Studio Ltd och där Gold Town Games kommer att äga 5 % och Gold Town Games aktieägare 5 %. Den enda rimliga orsaken till detta upplägg är att Vavel Game ska noteras.

Kopplingen mellan bolagen är att GTG tidigare investerat i Vavels spelprojekt Intergalactic War.

Uppdatering: Avstämningsdag för Gold Town Games aktieägare att erhålla utdelning av Vavel Games-aktier är den 5 september 2019 och aktierna ska bokas ut den 9 september.

Uppdatering: I slutet av november 2019 skrev Onoterat AB (som äger 1,35% av utestående aktier i Funrock AB och 3,5% unit konvertibellån) i ett pressmeddelande att Funrock AB har erhållit ett indikativt bud från Vavel Games AB.

"Vavel Games AB har presenterat ett indikativt aktiebud, som ej är bindande, till aktieägarna i Funrock AB, om att förvärva minst 51% av aktierna i Funrock AB. Funrock AB aktieägare kommer äga drygt 45% av kapitalet i Vavel Games AB, vid ett genomförande av affären. Styrelsen från Funrock AB har ej kommenterat det indikativa budet från Vavel Games AB."

Uppdatering: Funrock ABs ägare tackade nej till budet från Vavel Games.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner