Börsnotering av

Vardia Insurance Group ASA

Vardia Insurance Group är ett skandinaviskt skadeförsäkringsbolag. Vardia Insurance Group ASA hette tidigare Scandinavian Insurance Group AS.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Enligt uppgifter i slutet av mars 2013 planerar det norska försäkringsbolaget Scandinavian Insurance Group för en börsnotering. Företaget sägs anse att Oslo-börsen är för lokal och i stället tittar på Stockholmsbörsen. Där en notering skulle vara aktuell under andra halvan av 2013 eller början av 2014.

Uppdatering: Scandinavian Insurance Company gjorde en nyemission på 70 MNOK under april 2013, riktad till befintliga aktieägare.

Uppdatering: Enligt uppgifter till Nyemissioner.se i augusti 2013 är Scandinavian Insurance Companys plan att göra en nyemission under slutet av 2013 och börsnotera sig under första halvåret 2014.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av augusti 2013 att börsnotering ska ske i april 2014. Omsättningen för 2013 är budgeterad till 800 MNOK.

Uppdatering: I början av januari 2014 meddelade företaget att de köper Saga Forsikring, samt att de byter namn till Vardia Insurance Group ASA.

Enligt uppgift till Nyemissioner.se ligger tidsplanen för börsnoteringen fast, dvs april 2014, men i stället för Stockholmsbörsen så blir noteringen på Oslobörsen.

Uppdatering: Notering är planerad till den 8 april 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner