Börsnotering av

Valeo Helseforsikring ASA

Valeo Helseforsikring ASA är verksamt inom försäkringsbranschen. Sedan 2008 har Bolaget etablerat sig som en totalleverantör av hälso-, person- och personalförsäkringar, huvudsakligen i Norge. Genom ett unikt medlemskapskoncept erbjuds dessutom kompletterande tjänster inom området för hälsorådgiving och sjukdomsförebyggande tjänster. Samtliga produkter marknadsförs till såväl näringsliv som privatpersoner.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Bolaget har innan nyemissionen i november 2009 15 aktieägare, varav Peder Grimstad är huvudägare genom investmentbolaget Custos AS.

Värdering

Pre-money 40 Mkr och post money 50 Mkr (om fulltecknad) vid nymission i november/december 2009.

Mer information

Valeo Helseforsikring ASA planerar en notering i Sverige när marknadsklimatet är det rätta. Företaget gör en nyemission mot investerare i Sverige under november/december 2009.

Uppdatering: Valeo tidigarelägger noteringsplanerna till våren 2010 istället för slutet av 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner