Börsnotering av

Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp. En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Värmlands Finans är listat på Aktietorget, men avser att byta lista till First North under Q1 2012.

Uppdatering: I mitten av februari 2012 meddelar bolaget att sista dag för handel på Aktietorget blir den 27 februari 2012. Planerna på en listning på First North har nu lagts ner, aktien ska tillsvidare vara onoterad.

Uppdatering: Efter stora protester från aktieägarna meddelas i slutet av februari 2012 att aktien trots allt ska listas, dock framgår inte på vad för lista.

Uppdatering: Värmlands Finans meddelade den 12 april 2012 att de gör en nyemission på 8 Mkr till 50 öre per aktie, riktad till ett antal investerare i Värmland.

Uppdatering: Styrelsen tog den 12 april 2012 formellt beslut att lista aktien och inleder en listningsprocess med planen att aktien ska vara listad inom 2 månader.

Uppdatering: Polisen meddelar den 16 maj 2012 att de och ett antal myndigheter gjort en stor insats mot Värmlands Finans angående bland annat ekonomisk brottslighet och grövre brott. 100 myndighetspersoner gjorde husrannsakningar på 25 olika adresser. Dvs någon notering av företaget är knappast aktuell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner