Börsnotering av

Upsales Technology AB

Upsales utvecklar och säljer ett CRM-system samt tillhörande funktioner som vänder sig till säljavdelningar. Produkten säljs som en abonnemangstjänst. Upsales Technology AB hette tidigare Upsales Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen: WJ Capital Parnters Ab 64,6 %, Swedebank Robur Focus 7,4 %, Fibonacci Growth Capital AB 6,5 %, Ander Julin AB 2,0 %, Comfocus AB 2,0 %, Akila Konsulting 1,5 %, David Dernulf 1,3 %, Fredrik Höglin 1,2 %, Gornegrat Capital AB 1,0 %, Jonas Nordlander 1,0 %, Övriga 11,6 %.

Daniel Wikberg (grundare) 65 %, efter att Swedbank Robur Fokus samt ett antal privatinvesterare köpt aktier för 47 Mkr i december 2018.

Värdering

337 Mkr pre-money och 362 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 366 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen används fullt ut.

Mer information

I mitten av december 2018 skriver Di att Swedbank Robur Fokus samt ett antal privatinvesterare köpt aktier för 47 Mkr och att Upsales planerar en börsnotering under första halvåret 2019.

Uppdatering: Bolaget ska byta namn från Upsales Holding AB till Upsales Technology AB.

Uppdatering: Notering på First North är planerad till 24 april 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner