Börsnotering av

Unwrap Finance AB

Unwrap Finance äger Recall Capital Group som erbjuder finansieringslösningar till noterade företag. Unwrap Finance AB hette tidigare Camanio Care AB. Camanio Care AB hette tidigare Brigher Two AB. Brighter Two AB hette tidigare Division By Zero AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Familjen Wallin AB 24,49 %, Hans Pohl 11,20 %, Patrik Wiklundh 11,20 %, Recall Capital Nordic AB 6,07 %, Henrik Holm 5,38 %, Consularis Venture AB 3,88 %, Magnanimity AB 3,07 %, Infotainment IT Marketing AB 3,06 %, Erik Domajnko 2,49 %, Inti Raymi AB 2,22 %, Övriga 26,94 %.

Mer information

Camanio Care AB (som håller på att byta namn till Unwrap Finance) har bytt verksamhet (bolaget har saknat verksamhet men köpt in en ny i form av Recall Capital) och måste därför genomgå en ny noteringsprövning på Spotlight. Den 13 juli 2020 meddelade dock Camanio Care att de ansökt om avnotering från Spotlight och i stället vill notera sig på First North eller NGM Nordic SME. Spotlight meddelade att sista dag för handel är 7 augusti 2020. Om det uppstår ett glapp mellan Spotlight och nästa marknadsplats så kommer aktien att handlas på Mangoldlistan under den tiden meddelade bolaget.

Uppdatering: Bolagets styrelse har tecknat avtal med Mangold om att aktien ska tas upp till handel på Mangoldlistan från den 10 augusti. Detaljerad information om tidsplanen och vilken marknadsplats som bolaget väljer att söka sig till planeras under augusti.

Uppdatering: Camanio Care AB har nu bytt namn till Unwrap Finance AB.

Uppdatering: I mitten av augusti 2020 meddelade Unwrap Finance att de utsett Ulf Henning till CFO, som tillträder den 1 september 2020. Han kommer senast från samma roll på myFC.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelade Unwrap att Björn Westerholm utsetts till tf VD. Samtidigt utses Mats Wilhelmsson som Head of Compliance och Niclas Stenberg som VD för dotterbolaget Unwrap Finance Nordic AB.

Uppdatering: Den 22 december 2020 ska Unwrap ha en extra bolagsstämma för att välja en ny revisor.

Uppdatering: I slutet av februari 2021 skrev vd Björn Westerholm att arbetet med en notering fortgår, någon tidsplan angavs inte.

Uppdatering: I mitten av maj 2021 skrev Realtid att "Unwrap Finance Nordic ska betala en särskild avgift på 25 miljoner kronor för underlåtenhet att anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i ArcAroma vid 57 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan." Unwrap Finance Nordic anser att de inte gjort något fel.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 meddelade Brighter att de har inlett rättsliga åtgärder mot Unwrap Finance Nordic AB för att verkställa betalningen av skulder.

Vi noterar även att de senaste två nyheterna gäller Unwrap Finance Nordic AB som är delägare i Unwrap Finance AB. Vi har lite svårt att förstå saken. Dvs varför heter plötsligt en delägare nästan samma sak som detta bolag?

Uppdatering: Unwrap har inte kommunicera något mellan maj och oktober 2021. Högst oklar status på noteringsplanen.

Uppdatering: Grundaren och huvudägaren i Unwrap åtalades i september 2022 för grovt insiderbrott och röjande av insiderinformation. Åklagaren yrkar bland annat på ett näringsförbud under fem år för personen. För Unwrap som bolag yrkas på en företagsbot på 1,5 Mkr och att 0,6 Mkr ska förverkas. Oavsett hur det går så betraktar vi utsikterna för en notering som obefintliga.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner