Börsnotering av

Untie Group AB

Untie Group erbjuder konsumentlån och siktar på att bli en mobilbank med banklicens.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Willebrand Group AB (Stefan Willebrand) 40,33 %, Magni Invest AB 39,34 %, Team Hagelin AB (Erik Hagelin) 3,99 %.

Värdering

Uppdatering: 160 Mkr post money.

150 Mkr pre-money och 160 Mkr post money om emissionen i augusti-september 2019 fulltecknas.

Mer information

Untie Group gör en nyemission av stamaktier under augusti-september 2019 och skriver då att de ska börsnoteras under 2020.

Uppdatering: I slutet av november 2020 har ingenting hörts från bolaget on noteringen som skulle ske under året. Det har även blivit relativt tyst på bolagets blogg och pressmeddelandeflöde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner