Börsnotering av

Umida Group AB

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Största aktieägarna före nyemission och före inlöst skuldebrev; Krönlein - Andersson & Co AB 29,40 %, Jan Sjödin 4,79 %, CRCH Invest AB 13,72 %, Björn Henningsson 2,83 %, Sven Matssons Stiftelse 7,03 %, Övriga aktieägare, cirka 65 stycken 42,24 %.

Värdering

Pre-money 83 Mkr och 88 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. Till detta skall även läggas lösen av skuldebrev som ökar värderingen med 32,4 Mkr (60 miljoner aktier).

Mer information

Cefour presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Stockholm den 22 november 2010. Företaget gör en nyemission på 5 Mkr under november/december och listar sig därefter på Aktietorget omkring den 17 januari 2011.

Uppdatering: Noteringen flyttas till den 31 januari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner