Börsnotering av

Tvillingkap Sverige AB

Tvillingkap tillverkar och säljer produkter som bygger på den så kallade tvillingkaptekniken med motroterande sågklingor. Tvillingkap Sverige AB hette tidigare Mer IT Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Pre-money 6 Mkr och post money 8 Mkr om den private placement företaget gör vintern/våren 2013 blir fulltecknad.

Mer information

Företaget heter i skrivande stund fortfarande Mer IT Sweden AB, men ett namnbyte till Twinsafe Power Tools AB pågår.

Uppdatering: Företaget heter nu Tvillingkap Sverige AB, vilket alltså verkar ha valts i stället för Twinsafe Power Tools AB.

Uppdatering: År 2013 börjar gå mot sitt slut och ingenting har hörts från Tvillingkap. Vi betraktar, i alla fall tillsvidare, planerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner