Börsnotering av

Trustly Holding AB

Trustly tillhandahåller betaltjänster som gör det enklare för köpare och säljare att göra och ta emot betalningar på internet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Nordic Capital 63 %, Alfvén & Didriksson 10 %, Blackrock 10 %.

Uppdatering: Nordic Capital Fond IX 67-70 %. Övriga bla Alfvén & Didrikson, grundare och bolagets ledning.

Värdering

Uppdatering: I slutet av december 2020 är uppskattningen att värderingen är närmare 100 Mdkr än 50 Mdkr enligt en källa till Di.

Uppdatering: Drygt 50 Mdkr eller betydligt mer bör värderingen vara i slutet av november 2020 enligt Dis uppgifter.

Uppdatering: När Nordic Capital köper majoriteten av bolaget uppges i media att värderingen på bolaget är över 7 Mdkr.

2 Mdkr baserat på den senaste finansieringsrundan uppger SvD i januari 2018, med hänvisning till Funderbeam. Andra källor uppger för SvD att värderingen snarare kan vara uppe i 4 Mdkr.

Mer information

Det har under 2017 i media antytts att Trustly kan komma att börsnoteras. I januari 2018 skriver SvD att Trustly kan bli en stor notering under 2018.

Uppdatering: I mitten av mars 2018 meddelade Nordic Capital att Nordic Capital Fond IX köper en majoritet av Trustly, i media uppges 67-70 %. Nuvarande ägare Alfvén & Didrikson, grundare och bolagets ledning kommer att kvarstå med betydande ägarandelar. Enligt uppgift i media ska bolaget i affären ha värderats till över 7 Mdkr.

Uppdatering: I slutet av november 2020 skriver Di att Trustly ska börsnoteras och att ägarna är nära att ta steget att välja rådgivare. Värderingen uppges nu vara uppe i över 50 Mdkr, kanske betydligt mer. Det är öppet om det blir en börsnotering på Nasdaq Stockholm eller New York.

Uppdatering: I slutet av december 2020 skrev Sven Nordenstam i Di att Trustly valt Goldman Sachs och JP Morgon som rådgivare för görsnoteringen och att det sannolikt kommer att tillkomma ytterligare en bank av samma nivå. Man skriver även att bankernas hemvist tyder på att det är i New York som företaget ska noteras. En källa säger till Di att värderingen nog är närmare 100 Mdkr än 50 Mdkr.

Uppdatering: I mitten av januari 2021 meddelades att Mats Backman har rekryterats som CFO.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 skrev Di att Trustly kommer att notera sig i Stockholm och inte i New York som annars är vanligt för andra stora tillväxtbolag.

Uppdatering: Det går bra för Trustly, siffrorna för 2020 har presenterats.

”Vi är stolta att presentera ytterligare ett rekordkvartal för Trustly, med en intäktsökning om 44 procent i konstant valuta till 564 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat om 240 MSEK, en förbättring med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Transaktionsvolymen i vårt globala nätverk ökade under helåret med 43 procent till drygt 190 miljarder SEK. Samtidigt ser vi en fortsatt ökad efterfrågan på Trustlys betalningslösning, bland annat drivet av skiftet från offline- till onlinehandel och att konsumenter i allt större utsträckning föredrar att betala direkt från sina bankkonton.

Jag vill även lyfta fram Trustlys starka utveckling i Nordamerika under kvartalet, där intäkterna ökade med 278 procent år över år, och där vi också ser att intresset för Trustlys betalningslösning ökar hos globala e-handelsbolag."

Uppdatering: I början av april 2021 skriver Di Digital att noteringen på Nasdaq Stockholm närmar sig med stormsteg.

Uppdatering: I mitten av april 2021 bekräftade Trustly att de ska börsnoteras på Nasdaq Stockholm under andra kvartalet 2021.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE och JP Morgan AG är Joint Global Coordinators (tillsammans definierade som ”Joint Global Coordinators”). BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Coöperative Rabobank U.A. och Swedbank AB i samarbete med Kepler Cheuvreux S.A. och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners.

Uppdatering: Di skrev den 21 april att prospektet var tänkt att publiceras den 20 april men att det nu är försenat då Trustly fått kritik av FI i ett annat ärende, nämligen kundkännedom.

Uppdatering: Den 22 april 2021 uppger FI för Di att undersökningen sannolikt inte kommer att vara klar innan sommaren och sedan lite till, vilket man väl får tolka som att den fortsätter efter sommarledigheterna.

Uppdatering: I början av november 2021 står det klart att Trustly blir tvungna att följa Finansinspektionens tolkning av lagen, vilket bolaget redan arbetar med att implementera. Styrelseordföranden Johan Tjärnberg säger till Di att det idag inte finns någon noteringsplan längre.

Uppdatering: I mitten av december 2021 utsågs Johan Tjärnberg till ny vd. Oscar Berglund har beslutat att avgå som VD för att ta en ny roll i Trustly som Chief Business Development Officer. Johan Tjärnberg har haft rollen som styrelseordförande i Trustlys styrelse sedan januari 2020 och har lång erfarenhet inom betalningssektorn.

Uppdatering: I februari 2022 skrev Di Digital att Trustly säger upp 120 av 900 anställda samt att fyra högt uppsatta chefer i ledningsgruppen lämnar. Bolaget ska nu fokusera på ett mindre antal huvudmarknader i Europa. Samtidigt har man drabbats av att gamblingbolagen har det svårare med nya regleringar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner