Börsnotering av

Trig Media Group AB

Trig skall utveckla och driva en social nätverksplattform med huvudinriktning på hälsa och livsstil. Trig Media Group AB hette tidigare MobiCard Media Group AB. MobiCard Media Group AB hette tidigare Radio Frequency Investment Group Sweden AB, samt innan det Office Provider Sweden AB, och innan det Mennta Sverige AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Den sista september 2013: Victory Life & Pension Assurance Co 16,0 %, Micael Andreasson 11,2 %, Athleticum Backa AB 10,7 %, Qamcom Technology AB 3,6 %, Anders Barth 3,5 %. Ett par tusen aktieägare totalt. Många transaktioner görs dock, vilket efter datumet kan ha förändrat ägarförhållanden.

Mer information

Trig Media Group meddelar i slutet av januari 2014 att de avlistar sig från Aktietorget. Det råder oenigheter. Företaget planerar att lista sig på annan marknadsplats.

I maj 2014 har Trig Media Group AB grundat dotterbolaget Trig Social Media AB och flyttat dotterbolaget Trig Entertainment AB dit. Trig Social Media AB ska listas. Oklart vad det innebär för Trig Media Group ABs listningsplaner.

Uppdatering: Trig Media Group AB indikerar i juni 2014 att en listning inte längre är aktuell. Tillgångarna har överförts till Trig Social Media AB och Trig Media Group AB har i utbyte blivit ägare till hela bolaget. Dvs Trig Media Group AB består idag bara av ett innehav i Trig Social Media AB.

Uppdatering: I början av januari 2019 har Trig Media Group ännu inte lämnat in någon årsredovisning för 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner