Börsnotering av

Trifilon AB

Trifilon erbjuder ett kompositmaterial, BHC (Bio Hybrid Composite), som har bättre egenskaper än traditionella kompositmaterial.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: 31 december 2022; A.M. Karlsson i Kvicksund AB 37 %, Lawhill Invest AB 10 %, Huhnawir AB 9 %, Ulf Söderström 5 %, Johan Thiel 5 %, Sälg & Partners AB 2 %, Jeremiah Dutton 2 %, Martin Lidstrand 2 %, Heikki Sojakka 1 %, Karl Fredric Joakim 1 %, Övriga 26 %

Mer information

Trifilon gör en nyemission under mars 2014.

Uppdatering: Det verkar som att en notering inte är aktuell.

Uppdatering: I slutet av april 2022 meddelade Trifilon att de gjort en pre-IPO på 85 Mkr och att de ska notera sig inom 18 månader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner