Börsnotering av

Tribona AB

Tribona AB är ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistiklokaler. Fusionerat med Northern Logistic Property ASA.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Northern Logistic Property ASA ägdes i augusti 2012 av Kombibygg Invest III 12,91 %, T Klaveness Eiedom 10,20 %, Livsforsikring Norde JP Morgan Chase BAnk 8,32 %, Skagen Vekst 7,70%, VPF Nordea Norge Ver C/O JPMORGAN Europe 3,09 %, Skips AS Tudor 2,91 %, Trondheim Kommun 2,82 %, JP Morgan Chase Bank Noreda RE:Non.Treaty 2,72 %, Canica AS 2,14 %, Toluma Invest AS 1,74 %.

Uppdatering: I mitten av mars 2013 blev Klövern AB ägare till 13,1 %.

Uppdatering: Klövern AB har ökat till 17,2 %.

Värdering

Northern Logistic Property ASA hade en marketcap på 882 miljoner NOK i mitten av augusti 2012.

Mer information

Northern Logistic Property ASA meddelade i augusti 2012 att de planerade för en börsnotering på Stockholmsbörsen. I slutet av januari 2013 togs beslutet att genomföra planerna. Noteringen görs dock via Tribona AB, ett dotterbolag till Northern Logistic Property ASA, som fusionerar med Tribona AB.

Uppdatering: Den 26 februari 2013 togs beslut på extra bolagsstämma att genomföra fusionen. Första dag för handel på Stockholmsbörsen förväntas bli den 21 maj 2013.

Uppdatering: I mitten av mars 2013 flaggade Tribona för att Klövern AB har köpt 13,1 % av aktierna i bolaget.

Uppdatering: Klövern AB har ökat till 17,2 % av aktierna i Tribona.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner