Börsnotering av

Trading Times Hedge Nordic AB

Trading Times Hedge Nordic ägnar sig åt automatiserad trading på finansmarknaden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest. Nyemission görs tom Q1 2014 där företaget ska få in minst nya 200 aktieägare.

Mer information

Företaget gör under slutet av 2013 tom början av 2014 en nyemission där de ska få in 200 aktieägare, där processen att lista sig på någon av de mindre svenska marknadsplatserna pågår parallellt. Företaget säger att deras trading genererar en nettoavkastning på 55 % och att en listning på en mindre marknadsplats i Sverige ska locka till sig pensionsstiftelser och andra större investerare.

Uppdatering: Företaget meddelar i mitten av juni 2014 att de skall skriva på för NGM Pre Market, för att förbereda sig för en börsnotering på NGM Equity, vilket företaget beräknar kunna ske kring årsskiftet 2014/2015. En listning på NGM Nordic-MTF låter dock mer sannolikt efter att ha varit på NGM Pre Market.

Uppdatering: Alla tidsplaner har passerats utan någon ny information. Bolaget har inte dykt upp på Pre-market och har inte noterats. Planerad listning var på NGMs AIF-börs.

Uppdatering: Under september 2015 gör företaget en nyemission och meddelar då att de ska börsnotera sig under 2016.

Uppdatering: Trading Times Hedge Nordics VD lämnade under våren 2016, efter mindre än ett år. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner