Börsnotering av

TopRight Nordic AB

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; FAAV Invest AB 14,3 %, SvFFAB 11,9 %, Yimyame 7,7 %, Övriga ägare, 92 st 66,1 %

Värdering

Uppdatering: 118,7 Mkr post money.

100,7 Mkr pre-money och 119,6 Mkr post money vid erbjudandet inför noteringen.

Mer information

TopRight gör en nyemission under första halvan av september 2017 och ska sedan notera sig på NGM Nordic-MTF under oktober 2017.

Uppdatering: Bolgets notering på NGM Nordic-MTF är planerad till mitten av oktober 2017.

Bolaget uppger att emissionen blev ett par procent övertecknad och att de därför får in 18,0 Mkr. Enligt memorandumet var emissionen på 18,9 Mkr. Så vad som hände med 0,9 Mkr har vi inte koll på.

Uppdatering: TopRight skulle ha noterats på NGM Nordic-MTF i mitten av oktober. I början av november 2017 hör en läsare av sig som kontaktat bolaget, han hade fått uppgiften att det kan dröja en månad.

Uppdatering: Handeln på NGM Nordic-MTF startar den 15 december 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner