Börsnotering av

Tobii Technology AB

Tobii har utvecklat en teknologi för ögonstyrning (s.k. eye tracking) och erbjuder marknadens främsta hård- och mjukvarulösningar. Ögonstyrning innebär att en dator kan veta exakt var en person tittar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Investor Growth Capital investerade 100 Mkr under 2007.

Uppdatering: Intel investerar, via Intel Capital, 143 Mkr i Tobii under mars 2012 och blir ägare av 10 %.

Uppdatering: Ägarna utgörs bland annat av Sjätte AP-fonden, Amadeus Capital, Intel Capital, Investor Growth Capital och Northzone Ventures.

Värdering

1,43 miljarder kronor i mars 2012, enligt de uppgifter om att Intel Capital investerar 143 Mkr och blev ägare till 10 % av aktierna.

Uppdatering: 2 miljarder kronor vid en notering under andra halvåret 2014 enligt uppskattningar i slutet av mars 2014.

Uppdatering: 1,6-1,8 Mdkr pre-money och 2,0-2,2 Mdkr post money.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet fastställdes till 25 kr.

Mer information

Företaget har diskuterat en notering, någon konkret tidsplan har dock inte kommunicerats.

Uppdatering: Under början av sommaren 2010 pratas det om att Tobii planerar en börsnotering under 2010.

Uppdatering: Intel, via Intel Capital, investerade 143 Mkr i Tobii under mars 2012.

Uppdatering: Dagens industris podcast Digitalpodden säger i slutet av november 2013 att Tobii har tackat nej till 30-40 MUSD (dvs max 265 Mkr) från en ny investerare. Företaget sägs ha anlitat GP Bullhound under hösten 2013 och intresset var stort. Men det ska gå så pass bra och ägarna vill inte spä ut sitt ägande så de tackade nej.

Uppdatering: I slutet av mars 2014 kommer uppgifter om att Tobii har varit i kontakt med investmenbanker för att välja rådgivare för en börsnotering under andra halvåret 2014. Med siktet inställt på en värdering på 1,5-2 miljarder kronor och en nyemission på 300 Mkr.

Uppdatering: I slutet av maj 2014 köper Tobii företaget DynaVox Systems LLC för 120 Mkr och dubblar med det i ett svep sin omsättning. DynaVox hade havererat och Tobii vann budgivningen i konkursauktionen. Dynavox omsätter 340 Mkr, går med vinst och är skuldfritt.

Uppdatering: Sjätte AP-fonden investerade 100 Mkr i augusti 2014. Carnegie Investment Bank var Tobiis finansiella rådgivare.

Uppdatering: I slutet på februari 2015 rapporterar DI att Tobii på en extra bolagsstämma den 9 mars 2015 ska ta ett antal beslut som är nödvändiga för att kunna börsnotera företaget. Tobiis vice-vd och grundare ohn Elvesjö säger att exakt tidsplan inte är klar, men att det är tänkt att ske någon gång under 2015. Med tanke på den extra bolagsstämman och börsläget så antar vi att en notering kommer att ske inom de närmaste månaderna.

Uppdatering: Tobii bekräftade i slutet av mars 2015 att de ska börsnotera sig under andra kvartalet och inför det ta in 450 Mkr i en nyemission.

Uppdatering: Tobii gör en nyemission och noterar sig på Nasdaq Stockholm den 24 april 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner