Börsnotering av

TM Group AB

TM Group består av Trollhättan Mineral AB plus ett antal företag som har det gemensamma att deras verksamheter kretsar runt mineraler och mineralhantering. Mycket av verksamheten har sin begynnelse i de tunga industrietableringar som bedrivs i Vargön och Trollhättan. I koncernen finns även en rederiverksamhet i form av Vargön Shipping AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

TM Group presenterar sig på Aktietorgsdagen den 25 oktober 2010 i Stockholm. Trollhättan Mineral AB planerade tidigare en egen notering på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Intius AB, men den affären blev inte av.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner