Börsnotering av

Titana AB

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Listat på Aktietorget.

Värdering

Listat på Aktietorget.

Mer information

Titana är listat på Aktietorget, men planerar att byta till First North under första kvartalet 2012.

Uppdatering: I mitten av februari 2012 meddelar bolaget att sista dag för handel på Aktietorget blir den 27 februari 2012. Planerna på en listning på First North har nu lagts ner, aktien ska tillsvidare vara onoterad.

Uppdatering: Den 16 maj 2012 gjorde Polisen och flera andra myndigheter ett stort tillslag mot Värmlands Finans angående bland annat ekonomisk brottslighet. Titana bestod vad vi förstår till största del av ett innehav i Värmlands Finans.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner