Börsnotering av

Titana AB

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

14,9 Mkr efter emissionen enligt emissionsvillkoren.

Mer information

Företaget planerar att göra en nyemission i samband med noteringen. Uppdatering: Företagets nyemission fulltecknades första dagen och man väljer därför att tidigarelägga noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner