Börsnotering av

TiksPac AB

TiksPac har ett koncept där de erbjuder kommuner gratis hundpåsar och tillhörande ställ och uppsamlingsenhet, där företaget säljer annonsutrymme på ställen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Dejan Shabacker och Jan Karlander är huvudägare.

Mer information

Tikspac är noterat på Spotlight men blir utsparkat på grund av av en ny kontroversiell huvudägare och vd. Sista handelsdag blir den 30 juni 2020.

I en kommentar till detta skriver TiksPac bland annat "Med anledning av det inträffade har styrelsen i TiksPac AB:s haft ett extrainsatt styrelsemöte där det beslutades att bolaget förblir onoterat med fortsatt fokus på att bygga aktieägarvärde och när tillfälle ges åter notera bolaget på lämplig marknadsplats. Bolaget återkommer kring förutsättningarna för inofficiell handel med bolagets aktier."

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 skriver TiksPac att de siktar på en notering under första halvåret 2022, dock utan att ange vilken marknadsplats.

Uppdatering: I början av februari 2022 skrev TiksPac att förutom att lansera den digitala skylten så är en notering under 2022 bolagets högsta prioritet. Noteringen kan komma att ske antingen i Sverige eller utomlands.

Uppdatering: I mitten av april 2022 skrev TiksPac att de har som ambition att notera bolaget under 2022. Dvs det låter som att tidsplanen senarelagts med ett halvår.

Uppdatering: I juli 2022 meddelade bolaget att tanken är att under hösten 2022 komma närmare en lösning kring hur aktien åter ska noteras.

Uppdatering: I slutet av januari 2023 meddelade bolaget att de har tvingats revidera planerna på en notering. Fokus är att först bygga ett värde, uppnå resultatparametrar och lansera nya produkter.

Uppdatering: I Q1-rapporten för 2023 så skrev bolaget att de siktar på en notering under 2023. Man håller dock dörren öppen för att det inte blir på en etablerad marknad.

Uppdatering: TiksPac gör konstiga affärer. Tidigare investerade man i det skräpiga företaget iApotek och började sedan bråka om att det var skräpigt. Under hösten 2023 har TiksPac börjat bråka med det ännu skräpigare företaget FX International, där vi gissar att TiksPac har investerat. Helt obegripligt varför TiksPac som redan har dåligt rykte ska investera i verksamhetsfrämmande företag av sämsta sort. Någon notering under 2023 känns inte trolig.

Uppdatering: I slutet av februari 2024 då TiksPac presenterade rapporten för fjärde kvartalet 2023 så var budskapet att en notering, eller annan transaktion som uppnår liknande, har högsta prioritet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner