Börsnotering av

THiS Less-is-more Group AB

THiS Group är ett bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen nov-dec 2021; THiS Community AB 70,0 %, Jan Trotter 10,26 %, Carl Engelberth 9,0 %, Lucy Dahlgren 4,6 %, BoB Fjellsäter Management Handelsbolag 1,83 %, Arvid Karsvall 1,80 %, Xiaolin Ge 0,55 %, Confundi Group AB 0,44 %, Björn Holmsén 0,29 %, Bo Mertner 0,29 %.

Värdering

Uppdatering: 123 Mkr post money

Uppdatering: 120 Mkr pre-money och 130 Mkr post money om emissionen i juni-juli 2023 fulltecknas. 3,50 kr per aktie.

Uppdatering: I slutet av oktober sänkte bolaget värderingen till 150 Mkr i sitt arbete att ta in kapital.

Uppdatering: 225,7 Mkr pre-money och 285,7 Mkr post money om emissionen under april-september 2022 fulltecknas. 8,80 kr per aktie.

80 Mkr pre-money och 100 Mkr post money om emissionen under november-december 2021 fulltecknas. 8 kr per aktie.

Mer information

THiS Group planerar att notera sig under 2022.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelade bolaget att Ali Farmandeh har utsetts till ny vd och koncernchef för THiS Group. Han tar över efter Lucy Dahlgren.

Uppdatering: I början av juli 2022 meddelades att teckningsperioden i den pågående emissionen förlängs till den 1 september 2022. Denna emission ska vara den sista innan noteringen.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 meddelade bolaget att de förlänger teckningstiden till den 31 september 2022. " Genom att förlänga emissionen så kan vi förvärva dessa bolag inom ramen för befintligt emissionsbeslut."

Vidare meddelade man att noteringen kommer att ske antingen via en direktnotering eller via ett omvänt förvärv. Marknadsplatsen man siktar på verkar vara NGM Nordic SME.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 meddelade bolaget att de har sänkt värderingen till 150 Mkr i sina försök att ta in kapital. Känns högst oklart om en notering kommer att förverkligas under 2022.

Uppdatering: I början av januari 2023 meddelade THiS att de ska notera sig under våren 2023. Detta i samband med att man meddelade att man förvärvar Posterton AB för 65 Mkr plus tillkommande kassa, där betalning sker med aktier till 7,40 kr per aktie. Med tanke på att verksamheten är en helt annan (försäljning av posters) än den THiS har (minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar), samt att betalning sker med aktier, så är frågan hur THiS verksamhet kommer att se ut vid noteringen.

Uppdatering: I mitten av maj 2023 meddelade THiS att de köper Digitrust AB för 28 Mkr med aktier som betalning till 7,40 kr per aktie. Det är svårt att förstå hur man ska tolka affären för tittar man på AllaBolag så har Digitrust inga intäkter.

Uppdatering: I mitten av maj 2023 skrev Breakit att Postertons grundare Mattias Skog lämnar bolaget.

Uppdatering: Den 2 juni 2023 avsatte bolagsstämman styrelseordförande Lucy Dahlgren. Ett år tidigare avsattes hon som VD. Samtidigt har bolaget med tiden bytt fokus, Lucy Dahlgrens sockerfria sötningsmedel har fått en allt mindre roll i företaget.

Uppdatering: I juni-juli 2023 gör företaget en företrädesemission. Varför den tidigare tidsplanen om en notering under våren 2023 inte har förverkligats har hittills inte kommenterats.

Uppatering: I början av april 2024 rapporterade Di att före detta vd har begärt bolaget i konkurs för utebliven lön, pensionsavsättning, livförsäkring och styrelsearvode.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner