Börsnotering av

Th1ng AB

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; AB Box Play 26,00 %, Westholm Invest AB 20,56 %, Miradot AB 11,12 %, KL Ventures AB 5,51 %, Kim Liljegren 4,77 %, Balog Holding AB 4,67 %, Gunnar Lendahl AB 3,66 %, Sund In Väst AB 3,12 %, EastMountain Invest AB 2,43 %, Paul Rundqvist Invest AB 2,42 %, Övriga 15,74 %.

Värdering

Uppdatering: 143,1 Mkr post money. 11 kr per aktie.

103 Mkr pre-money och 138 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. 143 Mkr post money om även övertilldelningen används fullt ut.

Mer information

G&W meddelade i mitten av januari 2021 att Th1ng ska noteras under 2021.

IoT-plattformen bolaget har köpte man av Indentive:s konkursbo.

Uppdatering: Th1ng har nu preciserat tidsplanen för noteringen till första halvåret 2021.

Uppdatering: Th1ng noteras på First North den 16 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner