Börsnotering av

Teknikintressenter i Norden AB

Teknikmagasinet är en nordisk detaljhandelskedja med ett brett sortiment av prisvärda, högteknologiska prylar och hobbyprodukter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Segulah V L.P. 75 %, vilka bolaget köpte i juni 2015.

Uppdatering: I slutet av oktober 2013 meddelas att SEB Venture Capital säljer sitt innehav, där köparna i huvudsak är de övriga ägarna. Grundartrion äger nu; Bengt-Åke Printz 8 %, Urban Printz 25 % och Jannis Östlund 25 %. LK Finans (en del av Lagerstedt & Krantz-koncernen) 21 % och Bo Lundquist 16 %.

Uppdatering: I mitten av november 2011 meddelar SEB Venture Capital att de köper 3i:s andel på 40 % av bolaget.

I januari 2004 förändrades ägarbilden: En konstellation bestående av riskkapitalföretaget 3i, Bo Lundquist (f.d. ordförande i Djurgården Fotboll, styrelseledamot i H&M och f.d. vd i Esselte) samt en grupp av TM-personalen gick in som nya delägare. De tre grundarna Bengt-Åke Printz, Urban Printz och Jannis Östlund är också delägare.

Värdering

Uppdatering: 600 Mkr i juni 2015 är DIs uppskattning.

250 Mkr enligt den prislapp som SEB Venture Capital köpte 3i:s aktier under november 2011.

Mer information

TeknikMagasinet har inte publikt kommunicerat att de planerar en notering, men enligt uppgifter är en notering aktuell.

Uppdatering: Både 3i och VD Jannis Östlund förnekar i december 2010 att det funnits planer på att börsnotera företaget. Östlund säger vidare att han absolut inte vill bli börs-VD med allt vad det innebär.

Uppdatering: I mitten av november 2011 meddelar SEB Venture Capital att de köper 3i:s aktier, motsvarande 40 % av bolaget. Prislappen för aktierna var 100 Mkr. SEB Venture Capital säger i samband med detta att en börsnotering av Teknikmagasinet kan bli aktuell framöver.

Uppdatering: Planerna på en börsnotering har lagts ner, även om det kan bli aktuellt i framtiden. Det är budskapet efter att övriga ägare i oktober 2013 köpt ut SEB Venture Capital (som ägde 40 %).

Uppdatering: I juni 2015 meddelades att Segulahs nya fond Segulah V L.P. köper 75 % av Teknikmagasinet. En framtida börsnotering kan bli aktuell. Henrik Lif, partner på Segulah Advisor, säger i samband med köpet

"Teknikmagasinet är ett intressant börscase. Idag är det för litet, men givet att vi lyckas med våra expansionsplaner så bör bolaget vid vår försäljningstidpunkt vara lämpat för börsen."

I samband med detta har Sarah Falk även tagit över VD-rollen. Grundarna lämnar överövriga medlemmar i ledningen.

"Som en del av denna process överlämnar vi det dagliga ledarskapet till nya VD:n Sarah Falk och övriga medlemmar i ledningen. Vi kommer att även fortsättningsvis stödja verksamheten genom vårt arbete i styrelsen." , säger grundarna Jannis Östlund och Urban Printz.

Grundarna var väldigt mycket emot en börsnotering, men när de nu har tagit klivet bort från den operativa ledningen så är det hindret borta för en framtida notering.

Uppdatering: I juni 2017 ansöker Teknikmagasinet om rekonstruktion. Bolaget har haft en hög skuldsättning och när inte allt gick som tänkt så blev det problem. Ägaren Segulah står bakom rekonstruktionen och tror på en framtid för bolaget.

Uppdatering: Market skriver i början av mars 2018 att Teknikmagasinet kan få finansmannen Peter Gyllenhammar som ny ägare. Han går in om ett ackordsförslag till fordringsägarna kan presenteras inom tre månader.

Uppdatering: I mitten av januari 2020 avbröt man en pågående rekonstruktion och anmälde konkurs.

Uppdatering: Själva verksamheten lever vidare i någon mindre form. Ambia Trading som är noterat på Spotlight köper större delen av verksamheten.

"Ambia Trading Group AB har idag ingått avtal om förvärv av huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet Sweden AB, som försattes i konkurs den 15 januari 2020. Förvärvet omfattar bolagets lager och inventarier, aktierna i det helägda norska dotterbolaget med 35 butiker, och en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden med ca 50 butiker i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 41 msek, med vissa mindre avräkningsposter, och finansieras genom lån. Tillträde skall ske den 10 februari 2020."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner