Börsnotering av

Tectona Capital AB

Tectona Capital har blivit känt för att investera i teak-plantage i Panama. Verksamheten har även utökats med fastighetsinvesteringar i Panama.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen nov-dec 2017; Johan Skålén privat och via bolag 31,6 %, Nicklas Jörgensen 9,6 %, Bengt Thorn med familj 6 %, Kakev AB 6,2 %, Jason Tummings privat och via bolag 3,4 %, Övriga 43,2 %.

Uppdatering: Innan nyemissionen i mars/april 2017; Johan Skålén privat och via bolag 33,5 %, Nicklas Jörgensen 9,6 %, Bengt Thorn med familj 6,2 %, Kakev AB 5,7 %, Jason Tummings privat och via bolag 3,4 %, Övriga 37,6 %.

Innan nyemissionen i april 2015: KMAB (ägs av Johan Skålén) 40 %, Nicklas Jörgensen 10 %, Firegood AB (ägs av Bengt Thorn) 6 %, Martin Nigals 4 %, Jason Tummings 4 %, Övriga 40 %

Värdering

Uppdatering: Ca 38 Mkr post money.

35,46 Mkr pre-money och 44,37 Mkr post money om emissionen i november-december 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 26,3 Mkr post money.

Uppdatering: 23 Mkr pre-money och 26,3 Mkr post money vid emissionen under september-oktober 2017.

Uppdatering: 33,1 Mkr pre-money och 40,9 Mkr post money om emissionen under mars-april 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 29,4 Mkr pre-money och 30,8 Mkr post money om emissionen under september-oktober 2015 fulltecknas.

Uppdatering: 28,1 Mkr pre-money och 32,6 Mkr post money om emissionen i april 2015 fulltecknas.

19,6 Mkr pre-money och 27,4 Mkr post money om emissionen fulltecknas under oktober-november 2014. 8 kr per aktie.

Mer information

Tectona Capital meddelar i början av oktober 2013 att ny lagstiftning gör att de inte längre kan arbeta med kapitalanskaffning för sin skogsfond respektive fastighetsfond. Företaget satsar i stället på att göra kapitalanskaffningar i Tectona Capital, som de planerar att lista på Aktietorget eller liknande lista "runt 2015".

Uppdatering: Tectona meddelar i början av december 2013 att de har sålt sitt innehav i Black Earth East för 6 Mkr. En liten bieffekt av affären är att en planerad nyemission blivit något försenad.

Uppdatering: I september 2014 meddelade Tectona Capital att deras målsättning nu är att notera bolaget under år 2016. Innan detta, med start i oktober 2014, ska man göra ett antal nyemissioner.

Uppdatering: Tectona Capital gör en nyemission i april 2015 och indikerar då att en notering ska ske år 2017.

Uppdatering: Tectona Capital gör en nyemission på 1,35 Mkr under september/oktober 2015.

Uppdatering: Tectona Capital skyller höstens frånvaro av nyemission på Panama Papers. Bolaget har även misslyckats med att få banklån. Bolaget fortsätter att jobba med en notering och måste inför det göra en nyemission på 6 Mkr. Bolaget ska även dela ut pengar till ägarna.

Tectona startar även en ny verksamhet i Tectona Capital II AB tillsammans med Jason Tummings. Han uppges ha arbetat för Pan Capital och ska vara fantastisk på aktiehandel.

Flera ytterligare transaktioner ska göras, bla ska skogen säljas.

Uppdatering: Tectona Capital meddelade i mitten av mars 2017 att de ska notera sig på NGM och att en ansökan är inlämnad. Inför det kommer en nyemission att göras.

Uppdatering: Under september-oktober 2017 gjorde Tectona Capital en nyemission på 3,3 Mkr. Man upprepar sin plan att notera sig på NGM Nordic-MTF och för att ha tillräckligt många aktieägare ska bolaget göra ytterligare en emission, till allmänheten, under hösten 2017.

Frågan är vad som hände med verksamheten Tectona Capital II AB som skulle bedriva fantastisk aktiehandel. Verksamheten nämns inte i emissioninformationen och vi kan inte se någon information på annat ställe heller. Företaget Tectona Capital II AB har bytt namn till Tumset AB.

Uppdatering: Tectona Capital ska notera sig på NGM Nordic-MTF den 5 februari 2018.

Uppdatering: I början av 2018 skriver Tectona om Tectona Captapital II: "I början av året kommunicerades att Tectona skulle bedriva viss handel av aktier och andra värdepapper och för detta ändamål skapades ett bolag med namn ”Tectona Capital II”. Styrelsen har valt att inte gå vidare med denna idé av två orsaker. Dels lyckades vi inte att få den tekniska lösning som vi önskade och dels såg vi ökad risk på marknaden."

Uppdatering: Tectona Capital kommer inte att listas den 5 februari 2018, den 4 februari är det fortfarande en pågående process där inget datum ännu är klart.

Uppdatering: Första dag för handel på NGM Nordic-MTF blir den 13 april 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner