Börsnotering av

Team Olivia AB

Team Olivia består av en grupp företag som erbjuder personlig assistans, hemtjänst, omsorg, rehabilitering och ledsagning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (via Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB) 14,4 %.

Karsten Inde och Procuritas Capital Investors IV.

Värdering

Uppdatering: Omsatte 3,4 miljarder under 2015.

Omsatte 1,8 miljarder under 2012.

Mer information

Hans Wikse, delägare i Procuritas, säger i början av december 2013 att Team Olivia arbetar med att göra företagets interna rutiner redo för en börsnotering. Han säger att Procuritas planerar att äga Team Olivia i ungefär tre år till, och tillägger att med hur de politiska vindarna är just nu kring private equity så är det inte sannolikt med en private equity-aktör som köpare, utan att en börsnotering kan vara aktuell.

Uppdatering: Team Olivia meddelar i slutet av april 2014 att VD Björn Zackrisson lämnar företaget. Eva Jonbacker har utsetts till tillförordnad VD och kommer tillsammans med Karsten Inde och ledningsgruppen att leda förtaget.

Uppdatering: I mitten av mars 2016 skrev Di Weekend att ägarna Karsten Inde och Procuritas planerar att notera Team Olivia på börsen i september 2016.

Uppdatering: Di nämner i början av november 2016 att Team Olivia befinner sig i startblocken för en börsnotering.

Uppdatering: AFV skrev på sin ryktessida Börsgolvet i mitten av november 2016 att Team Olivia ställt in sin planerade börsnotering. Rådgivarna bedömde att de inte kunde vara säkra på att intresset skulle vara tillräckligt stort för att framgångsrikt sätta bolaget på börsen.

Uppdatering: I mitten av juli 2017 meddelade Team Olivia "Som ett led i att renodla Team Olivias verksamhet inom resurs- och särskola har verksamheterna Magitaskolan AB och Kajan Friskola AB sålts till Aprendere Skolor AB.".

Uppdatering: Affärsvärlden skriver i början av december 2017 på sin ryktessida Börsgolvet att ägarna nu väcker liv i noteringsplanen igen efter att regeringen kommit med nya besked kring vinstbegränsningar.

Uppdatering: I slutet av januari 2019 utsågs Ola Klingenborg till ny VD och koncernchef.

Uppdatering: I början av april 2021 ökade investmentbolaget Byggmästare Anders J Ahlström sitt innehav med 2,4 % till 14,4 %.

Uppdatering: I mitten av januari 2024 sålde Team Olivia sin svenska omsorgsverksamhet, förutom den del som handlar om personlig assistans, till Attendo. Bolagen vill inte prata detaljer. Men när en mycket stor del av Team Olivias verksamhet är såld så får man säga att ägarna redan gjort en exit även utan en börsnotering.

Uppdatering: I början av april 2024 meddelades att Humana förvärvar Team Olivia Norge AS. "Köpeskillingen om 341 miljoner svenska kronor finansieras med 236 miljoner svenska kronor från existerande kassa och en apportemission av stamaktier till säljarna beslutad av styrelsen genom emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023. Genom apportemissionen tillfaller 4 miljoner nya aktier till en kurs av 26,30 svenska kronor säljarna av Team Olivia Norge AS."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner