Börsnotering av

Synartro AB

Synartro använder befintliga läkemedel med bevisad effekt för att utveckla en förbättrad läkemedelsbehandling av knäartros.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Linc AB 13,8 %, Recipharm Venture Fund 5,9 %.

Linc AB är en investerare.

Värdering

Uppdatering: 52 Mkr pre-money och 112 Mkr post money om hela emissionen i maj-juni 2021 fulltecknas.

Uppdatering: 45 Mkr post money

28 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om hela emissionen fulltecknas i oktober 2020.

Mer information

Synartro gjorde en emission under våren 2020. Under hösten 2020 ska en större emission göras som ska ta bolaget fram till kliniska studier och notering.

Uppdatering: Under oktober 2020 gör företaget en nyemission och skriver då även att en IPO ska göras under 2021.

Uppdatering: I maj 2021 skrev bolaget att en IPO är planerad till efter kliniska fas II-studier är genomförda, men kan också komma att ske efter de första kliniska studierna (fas I/IIa) i 2022.

Uppdatering: Synartro meddelade i slutet av oktober 2021 att de gjort en nyemission på 34 Mkr. Bolagets största aktieägare, investmentbolaget Linc, utökade sin ägarandel ytterligare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner